"Partnerstwo ponad granicami -
trans graniczne spotkania Gminy Puchaczów, Lubliniec, Lublitów"


Projekt pod nazwą "Partnerstwo ponad granicami - trans graniczne spotkania Gminy Puchaczów, Lubliniec i Lubitów" to szeroko pojęta współpraca gmin przygranicznych wyrażona w integracji społeczeństw lokalnych po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczności wynikające z istniejących jeszcze barier i ograniczonych kontaktów międzyludzkich terenów przygranicznych. Jest drogą do przełamywania wszelkich ograniczeń, stereotypów , na które złożyła się niedaleka przecież przeszłość i historia. Projekt stanowi bazę doświadczeń w dziedzinie rozwoju i na poziomie społecznym i na poziomie edukacyjnym i na poziomie promocji lokalnej przedsiębiorczości - bazę, która zostaje wypromowana w kraju partnera ukraińskiego poprzez włączenie do współpracy polskiej i ukraińskiej młodzieży szkolnej. Podstawowym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju współpracy mającej charakter integracji młodego pokolenia Polaków i Ukraińców oraz wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych ukierunkowanych na rozwój społeczny, edukacyjny i gospodarczy terenów przygranicznych.